Fotografisanje i snimanje vjenčanja Rimski Most

Arifa & Ammar

28. Aprila 2018
Arifa i Ammar su svoj problem poziranja riješili širokim i iskrenim osmijehom pomoću kojeg njihove fotografije dobivaju sjaj. Oni su jedan divan par sa kojim je bilo veoma zabavno provesti dan i koračati po glatkom kamenju rimskog mosta.
Učitavanje